• (0243) 825 36 47
  • Ctycpvatlieuxaydunghn@gmail.com

Trang chủ – CMC

HỢP TÁC ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
CMC HÀ NỘI

HỢP TÁC ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Xem thêm

VỀ CHÚNG TÔI

Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội, trước đây là Công ty Vật liệu kiến thiết Hà Nội được thành lập từ năm 1954 trực thuộc Sở thương mại Hà Nội; có nhiệm vụ dự trữ cung cấp phục vụ nhân dân Thành phố các mặt hàng vật liệu kiến thiết (xi măng, sắt thép, giấy dầu, tranh tre nứa lá….) và chất đốt.

Chuyển sang cơ chế thị trường, đến năm 1992 Công ty được đổi tên thành Công ty Vật liệu xây dựng Hà Nội có chức năng kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất. Ngày 31/12/2004 Công ty Vật liệu xây dựng Hà Nội được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội.

Xem thêm
VỀ CHÚNG TÔI